Volg je ons al?

Wat is bijzonder verlof?

Bijzonder verlof is verlof dat je kunt opnemen voor belangrijke gebeurtenissen in je privéleven, zoals een verhuizing, huwelijk of begrafenis. In veel cao's is vastgelegd dat werknemers jaarlijks recht hebben op twee dagen bijzonder verlof. Werkgevers kunnen zelf bepalen of een verhuizing ook onder deze regeling valt. Om te weten wat de mogelijkheden zijn voor jouw specifieke situatie, dien je de cao te raadplegen. Als jouw werkgever geen cao hanteert, moeten de afspraken over verlof bij een verhuizing in je arbeidsovereenkomst staan. Als er niets over verlof staat vermeld, heb je helaas geen recht op bijzonder verlof. Daarom is het raadzaam om contact op te nemen met de HR-afdeling of personeelszaken van jouw organisatie om de geldende regels omtrent verlof bij verhuizing te achterhalen. Zij zijn op de hoogte van wat wel en niet mogelijk is.

Bijzonder verlof bij een verhuizing

Wettelijk gezien is er niets vastgelegd over verlof tijdens een verhuizing. Er bestaat geen recht op wettelijke verhuisdagen. Werkgevers of branches zijn zelf verantwoordelijk voor het bepalen van de regels omtrent verlof bij een verhuizing. In de meeste gevallen kiezen werkgevers ervoor om werknemers tegemoet te komen en bieden ze de mogelijkheid om bijzonder verlof op te nemen voor een verhuizing. Dit zijn meestal twee dagen per jaar.

Omdat het vaak maar twee dagen zijn, is een goede planning van je verlofdagen erg belangrijk voor een soepel verloop van de verhuizing. Door bijvoorbeeld donderdag en vrijdag of maandag en dinsdag als verlofdagen aan te vragen, kun je het weekend eraan toevoegen, waardoor je vier dagen hebt om te verhuizen.

Wat als ik geen bijzonder verlofdagen heb?

Medewerkers van bedrijven zonder cao of andere overeenkomst waarin afspraken zijn gemaakt over bijzonder verlof hebben geen recht op verlof tijdens een verhuizing. Toch zijn er andere opties die je kunt overwegen:

Optie 1. Verhuizen in het weekend

Probeer de verhuizing zoveel mogelijk in het weekend te plannen. Houd er echter rekening mee dat de meeste verhuisbedrijven een toeslag in rekening brengen voor een verhuizing in het weekend.

Optie 2. De volledige verhuizing uitbesteden en zelf blijven werken

Je kunt een professioneel verhuisbedrijf inschakelen en hen de volledige verantwoordelijkheid geven. Professionele verhuizers weten precies wat ze moeten doen, zodat alles naar tevredenheid wordt uitgevoerd terwijl jij aan het werk bent. Het komt echter vaak voor dat mensen graag aanwezig zijn bij de verhuizing om te helpen of een oogje in het zeil te houden.

Optie 3. Vakantiedagen opnemen

De derde optie wordt het meest toegepast. Je kunt je reguliere vakantiedagen gebruiken voor de dagen rondom je verhuizing, zodat je toch rustig kunt verhuizen. Houd er echter rekening mee dat je daarna minder vakantiedagen overhoudt voor daadwerkelijke vakantie.

Het is mogelijk dat sommige bedrijven de optie bieden om extra vakantiedagen op te nemen in ruil voor inhouding op het salaris of onbetaald verlof. Dit kan een optie zijn als je voldoende vakantiedagen wilt overhouden en bereid bent hiervoor te betalen.

Verhuisvergoeding door de werkgever

Als je verhuist voor je werk, bijvoorbeeld omdat het bedrijf van locatie verandert of omdat je werkgever je vraagt een functie op een andere locatie in te vullen, kom je vaak in aanmerking voor een verhuisvergoeding. Deze vergoeding kan maximaal 7.750 euro bedragen en is belastingvrij. Het dekt de kosten die gepaard gaan met de verhuizing, zoals de verkoop van je huidige woning, het zoeken naar een nieuwe woning, de verhuizing zelf en de tijd die je besteedt aan het verkennen van de nieuwe omgeving. Of je in aanmerking komt voor deze vergoeding is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de afstand die je verhuist en de afstand tussen je nieuwe werkplek en je nieuwe woning.

Veelgestelde vragen rondom verhuisvergoedingen

Hoeveel dagen verlof kan ik opnemen voor mijn verhuizing?

De exacte hoeveelheid verlofdagen die je kunt opnemen voor een verhuizing kan variëren, afhankelijk van je werkgever, cao of arbeidsovereenkomst. In de meeste gevallen wordt bijzonder verlof toegestaan, waarbij je vaak recht hebt op maximaal 2 dagen bijzonder verlof per jaar volgens de meeste cao's.

Moet ik mijn verlofdagen van tevoren aanvragen bij mijn werkgever?

Ja, het is belangrijk om je verlofdagen ruim van tevoren aan te vragen bij je werkgever. Dit stelt hen in staat om rekening te houden met je afwezigheid en de planning dienovereenkomstig aan te passen.

Kan ik betaald verlof opnemen voor mijn verhuizing?

Of je betaald verlof kunt opnemen voor je verhuizing hangt af van de regelingen binnen je organisatie. Bijzonder verlof voor een verhuizing kan soms betaald zijn, maar het kan ook zijn dat je reguliere vakantiedagen moet opnemen of dat het onbetaald verlof is. Raadpleeg je cao of bespreek dit met je werkgever om te weten wat er voor jou van toepassing is.

Wat gebeurt er als ik geen bijzonder verlofdagen heb en geen cao-regeling voor verhuizingen?

Als je geen bijzondere verlofdagen hebt en er geen cao-regeling is voor verhuizingen, zijn er andere opties die je kunt overwegen, zoals verhuizen in het weekend, het inhuren van een verhuisbedrijf of het opnemen van reguliere vakantiedagen.

Kan ik vakantiedagen opnemen voor mijn verhuizing, zelfs als ik geen bijzondere verlofdagen heb?

Ja, als je geen bijzondere verlofdagen hebt, kun je over het algemeen je reguliere vakantiedagen gebruiken om verlof op te nemen voor je verhuizing. Het is echter belangrijk om rekening te houden met de beschikbaarheid van je vakantiedagen voor andere doeleinden na je verhuizing.

Zijn er beperkingen aan het opnemen van verlof voor een verhuizing, zoals een maximumaantal dagen?

De beperkingen voor het opnemen van verlof voor een verhuizing kunnen variëren. In sommige gevallen kan er een maximumaantal dagen worden gesteld, afhankelijk van de regels in je cao of arbeidsovereenkomst. Het is raadzaam om de regels en beperkingen met betrekking tot verlof voor een verhuizing te raadplegen binnen je organisatie.

Hoeveel tijd van tevoren moet ik mijn verlof aanvragen voor een verhuizing?

Het wordt aanbevolen om je verlof voor een verhuizing zo vroeg mogelijk aan te vragen, zodat je werkgever voldoende tijd heeft om hiermee rekening te houden bij de planning. Een paar weken tot een paar maanden van tevoren is meestal redelijk, maar dit kan afhangen van de specifieke regels en procedures binnen je organisatie.

Worden mijn verlofdagen afgetrokken van mijn totale jaarlijkse vakantiequota?

Ja, in de meeste gevallen worden je verlofdagen voor een verhuizing afgetrokken van je totale jaarlijkse vakantiequota, tenzij er specifieke regelingen zijn die dit anders bepalen. Het is belangrijk om te begrijpen hoeveel vakantiedagen je hebt en hoeveel je wilt gebruiken voor je verhuizing, zodat je rekening kunt houden met de beschikbare dagen voor andere vakanties of vrije tijd.

Kan mijn werkgever mijn verlofaanvraag weigeren voor een verhuizing?

Hoewel het per situatie kan verschillen, kan je werkgever je verlofaanvraag voor een verhuizing weigeren, vooral als er operationele redenen zijn die jouw afwezigheid zouden kunnen beïnvloeden. Het is belangrijk om de regels en procedures binnen je organisatie te volgen en tijdig je verlof aan te vragen om de kans op goedkeuring te vergroten.

Bespaar tijd door een erkend verhuisbedrijf in te schakelen

Als je bang bent dat je niet genoeg tijd hebt voor je aanstaande verhuizing, bijvoorbeeld omdat je niet voldoende verlofdagen hebt of omdat het om een grote verhuizing gaat, overweeg dan om een professioneel verhuisbedrijf in te schakelen. Erkende verhuizers weten precies wat ze moeten doen om jouw verhuizing snel en efficiënt te laten verlopen. Op die manier kun je veel stress rondom de verhuisdag voorkomen. Via Verhuizen.nl kun je vrijblijvend meerdere offertes aanvragen bij erkende verhuisbedrijven.

Vraag gratis 3 offertes aan

Vind hier de Erkende Verhuizer die bij jouw verhuizing past!

De 4 garanties van Erkende Verhuizers

Icon euro 1
Garantiecertificaat
(tot €100.000,- verzekerd)
Icon garantie 2
Verhuis- en aanbetalingsgarantie
Kwaliteitstandaarden 3
Opgeleid en
gecertificeerd personeel
Icon weegschaal 4
Recht op onafhankelijke geschillencommissie met nakomingsgarantie